מספרים וירטואלים
 • 69
 • לחודש
 • עסק אחד
 • 1 מספרים
 • מספר ווירטואלי
 • מרכזיה חכמה
 • אופציה לשליחת sms
 • הקלטת שיחות
 • מעבר שיחות בין נציגים
 • אופציה לקביעת שעות פעילות
 • אופציה לתוספת רינגטון
 • שיחות יוצאות ונכנסות בישראל
 • עד 400 דקות ללא עלות נוספת לאחר מכן 0.15 לדקת שיחה
 • צליל המתנה מותאם אישית בתשלום חד פעמי של 99 ש"ח

פרטי הנהלת חשבונות/הוצאת חשבונית:

פרטי ניתוב שיחה: